Thẻ: Chuyển nhượng 20/07: Arsenal hoàn tất HĐ mới; Tân binh thứ 3 gần M.U