Thẻ: ‘Không thể so sánh White với Varane. Đẳng cấp quá khác biệt’