Thẻ: M.U coi như đón tân binh; Arsenal hoàn tất HĐ mới