Thẻ: M.U đẩy đi 6 cái tên; HĐ Ozil coi như hoàn tất