Thẻ: M.U ra đề nghị ký Kane; Arsenal sắp hoàn tất 2 HĐ mới