Thẻ: M.U rục rịch ký 3 HĐ khác; Man City đạt thỏa thuận bom tấn