Thẻ: M.U xác định 2 tân binh tiếp theo; Giá Coutinho không ngờ