Thẻ: trọng tài

VAR vẫn cách xa…V.League

VAR vẫn cách xa…V.League

Vì nhiều lý do khách quan, chuyện áp dụng công nghệ VAR tại V.League vẫn ở thì tương lai dù ...

Page 1 of 3 1 2 3